Gå til hovedindhold
Du er her:

Klima- og Agenda 21-strategi

Læs om kommunens klimastrategi for at nedbringe CO2-udslippet og for, hvordan kommunen vil håndtere de stigende regnmængder i fremtiden

Klima- og Agenda 21-strategien er en del af Kommuneplanstrategien

Byudvikling i Balance er navnet på kommuneplanstrategien, som indeholder kommunens klimastrategi, herunder Agenda 21-strategien.

Klimastrategien er bygget op omkring en vision, en række målsætninger og konkrete indsatsområder, der løbende er og vil blive konkretiseret i relevante sektorplaner.

Strategien har både fokus på at reducere CO2-udslippet og på at klimatilpasse kommunen til de forventede klimaforandringer.

Elementer i klimastrategien:

 • Klimavision

  Klimavisionen udtrykker kommunens hensigter og målsætninger.

  Lyngby-Taarbæk Kommune vil være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune.

  Robust helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet, og at der tages højde for klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning.

 • Mål for reduktion af CO2

  Kommunen vil være CO2-neutral i 2050

 • Klimatilpasningsmål

  Kommunen vil:

  • Fortsætte med at undersøge og fastlægge behovet for tilpasning til fremtidige klimaændringer og handle på baggrund af resultatet
  • Indarbejde klimatilpasning rettidigt i relevante sektorplaner, så sagsbehandling og nye projekter er fremtidssikrede
  • Arbejde for, at den grønne kommune også bliver blå ved at anvende regn- og overfladevand som et synligt og rekreativt element i byrummet
  • Arbejde for, at lokale aktører med viden på området spiller sammen med kommunen om at skabe innovative løsninger
 • Inddragelse

  Da ca. 95% af CO2-udledningen inden for kommunegrænsen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, har kommunen kun mulighed for at påvirke indirekte og er afhængig af samspil og dialog med eksterne aktører.

  Klimatilpasning indebærer grænseoverskridende problemstillinger, som kræver tæt samarbejde og koordination med nabokommunerne for ikke at eksportere problemer fra den ene kommune videre til den anden.

  Derfor er inddragelse et særligt strategisk indsatsområde i klimastrategien.

  Kommunen vil:

  • I dialog med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
  • Forankre arbejdet med at reducere CO2-udslippet internt og eksternt i kommunen
  • Samarbejde på tværs af kommunegrænserne om løsninger
 • Agenda 21-strategi

  Klimastrategien indeholder også kommunens Agenda 21-strategi, der går ud på, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at:

  • Mindske miljøbelastningen
  • Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme biologisk mangfoldighed
  • Inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
  • Fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer

DK2020-Klimaplan med mål om CO2-neutralitet

For at følge op på klimastrategiens mål udarbejdes en klimaplan, som viser vejen mod at Lyngby-Taarbæk kan blive CO2-neutral i 2050.

Læs mere om DK2020-klimaplanen her