Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Fjernvarme og naturgas

Se hvilken kollektiv varmeforsyning, der er mulighed for at blive tilsluttet i dit område

Se på nedenstående kort, hvilke områder der er udpeget til forsyning med henholdsvis fjernvarme og naturgas.

Vi arbejder løbende med at udbrede fjernvarme til flere områder.

Har jeg tilslutningspligt? 

Forsyningsselskabet (fx Vestforbrænding eller Evida) kan opkræve tilslutningsafgift og en fast årlig afgift for at være tilsluttet fjernvarme- eller naturgasnettet, uanset om der etableres en stikledning. Men du har ikke pligt til at aftage energi fra det kollektive anlæg.

Se på nedenstående kort om du har tilslutningspligt.

FAQ om varmeforsyning

 • Hvordan bliver jeg tilsluttet?

  Hvis du vil tilsluttes den kollektive varmeforsyning, skal du kontakte det selskab, der leverer varme eller gas i dit område.

  Du kan finde dit forsyningsselskab ved at trykke på din ejendom i kortet ovenfor.

 • Kommer der fjernvarme hos mig?

  Flere gasområder skal konverteres til fjernvarme. Vi er ved at udarbejde en ny strategisk energiplan, der skal vise, hvor der bliver udbygget med fjernvarme og hvornår. Planen forventes at blive færdig i 2022. Hvis du ønsker fjernvarme i dit område, så skriv en mail til varme@ltk.dk.

  Du kan læse mere om de områder, hvor fjernvarmeudbygningen allerede er i gang, på Vestforbrændings hjemmeside.

 • Hvilke alternativer er der til fjernvarme og naturgas?

  Ønsker du rådgivning om andre energiformer eller hvordan du sparer på energien, kan du kontakte Energistyrelsens gratis rådgivning for private husstande, SparEnergi.dk, på telefon 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk.

 • Blokvarmecentraler skal godkendes

  Varmeanlæg over 0,25 MW til forsyning af bygninger med varme og varmt vand kaldes blokvarmecentraler.

  Etablering, nedlæggelse og udvidelse af blokvarmecentraler skal godkendes af kommunen.

  Blokvarmecentraler skal som udgangspunkt forsynes af den kollektive forsyning i området (naturgas i naturgasområder og fjernvarme i fjernvarmeområder).

  Du kan læse om regler for blokvarmecentraler, og hvad et projektforslag skal indeholde i Projektbekendtgørelsen.

Strategisk Energiplan

I juni 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Strategisk Energiplan 2013. Planen omfatter en række områder indenfor varmeforsyning, elforsyning, fjernkøling, energibesparelser og transport. Planen har dog fokus på potentialerne for konvertering til fjernvarme, da det var hovedfokus på daværende tidspunkt.

Vi arbejder på at revidere den strategiske energiplan i samarbejde med bl.a. DTU.