Gå til hovedindhold
Du er her:

STIME for børn og unge

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, er det ofte en god idé først at drøfte det med dit barns dagtilbud eller skole. Her på siden kan du læse om projekt STIME og finde links til nogle af de steder, hvor du også kan søge hjælp og vejledning.

 • Underretningspligt

  Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

 • PPR

  PPR er en rådgivning for børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn og unge.

  PPR arbejder med udgangspunkt i Folkeskoleloven med børn fra 0-18 år.

  Læs mere om PPR her.

 • STIME - Psykisk mistrivsel hos børn og unge

  Med projektet STIME tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune en forebyggende hjælp mod psykisk mistrivsel blandt kommunens børn og unge i alderen 3-17 år.

  Hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel - i nærmiljøet og inden problemerne vokser sig store

  Flere og flere børn og unge er i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker børnenes og de unges funktionsniveau og kan betyde, at de fungerer dårligere såvel fagligt som socialt. Samtidig rammer mistrivslen ofte hele familien, og det kan være svært for børn, unge og forældre at finde overskud til at klare dagligdagens udfordringer.

  Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til hele familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Psykiatrien skal naturligvis fortsat behandle dem, der har behov for det. Men når region og kommuner arbejder tæt sammen, er det muligt at forebygge, at psykisk mistrivsel udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og fører til alvorlige psykiatriske lidelser.

  Udvikling af lokale indsatser

  ’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME) er et samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. I udviklingsprojektet tager de otte ligeværdige partnere et fælles ansvar for børn og unges mentale sundhed.

  Målet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Familierne skal have adgang til lettere behandling og vejledning i kommunen samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet.

  Tværsektorielt samarbejde i fire spor

  STIME udvikler og afprøver lokale tilbud til børn, unge og deres familier, der er baseret på evidens. På tværs af fag, sektorer og organisationer bidrager projektet med ny viden og nye metoder, som kan leve videre efter projektets afslutning.

  Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Barnets/den unges udfordringer skal have relation til et af projektets i alt fire spor:

  1. Når tanker om krop og mad fylder for meget. Tidlige tegn på spiseforstyrrelse blandt 10-17 årige.
   • Formålet med forløbet er at støtte den unge og forældrene i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Forløbet strækker sig over en periode på omkring 2 måneder og består af i alt seks samtaler, hvor den unge og forældrene sammen taler med en behandler.
   • Du kan kontakte tovholder, Jette Nauntofte, på telefon +45 21 46 80 95.
  2. Når svære følelser fører til selvskade. Selvskadende adfærd blandt 12-17 årige.
   • Formålet med forløbet er at vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret. Under forløbet har den unge i alt seks samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale. Der går omkring en uge imellem hver samtale.
   • Du kan kontakte tovholder, Jette Nauntofte, på telefon +45 21 46 80 95..
  3. Når bekymring eller tristhed fylder for meget. Tegn på angst/depression blandt 6-17 årige.
   • På dette spor tilbyder vi to forskellige forløb:
    • Et forløb med individuelle samtaler. Forløbet tilbydes familier med unge i alderen 13-17 år. Formålet med forløbet er at vejlede unge i at håndtere sine følelser på en måde, hvor tristhed og/eller bekymringer ikke kommer til at fylde for meget. Forløbet består af syv samtaler med en behandler, som den unge og forældrene taler med – sammen og hver for sig
    • Forældrekurset FÅ STYR PÅ angsten. Kurset er rettet mod forældre til børn i 0.-6. klasse med lettere angstproblematikker. Som forældre får man viden om angstens former og om, hvordan man kan hjælpe barnet. Gruppen af forældre får mulighed for at dele erfaringer og sparre med hinanden. Man mødes i alt tre gange. Barnet deltager ikke på møderne. Læs mere om FÅ STYR PÅ angsten. 
   • Du kan kontakte tovholder, Sofie Schweitz, på telefon +45 40 27 52 81
  4. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring. Udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet blandt 3-10 årige.
   • På dette spor tilbyder vi to forskellige forløb:
    • Et vejledende forløb med familiesamtaler. Formålet med forløbet er at vejlede forældre til børn i alderen 3-10 år og give dem værktøjer, der kan være med til at skabe mere positive rammer for deres barn og familiens trivsel. Under forløbet har familien i alt otte samtaler med en behandler, hvoraf nogle kan foregå i hjemmet. Forældrene deltager i alle samtaler, og barnet er med omkring tre gange.
    • Forældreuddannelsen Forældrepiloterne. Uddannelsen er for forældre til børn i alderen 3-10 år, som har problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Her kan en gruppe af forældre dele oplevelser og få professionel vejledning til at hjælpe og støtte barnet. Gruppelederne har fokus på at styrke forældrene i selv at skabe positiv forandring. Man mødes i alt fire gange. Barnet deltager ikke på møderne. Læs mere om Forældrepiloterne.
   • Du kan kontakte tovholder, Line Munch Wahlstedt, på telefon + 45 21 12 61 29

  Tovholderne

  Tovholderne, under de enkelte spor, kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller henvendelser der vedrører sporet. Derudover er man velkommen til at henvende sig til tovholderne, hvis man har brug for psykologfaglig sparring. Dette gælder både forældre, pædagoger, lærere socialt- og sundhedspersonale.

  3½ årigt projekt med satspuljemidler

  Projektet er finansieret af satspuljemidler på i alt 67 mio. kr. og løber i perioden i 2018-2021. Størstedelen af midlerne er kanaliseret ud til de syv kommuner, hvor aktiviteterne foregår: Gladsaxe, Gentofte, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.

  Alle danske regioner har fået midler til satspuljeprojekter i puljen 'Fremskudt funktion'. Puljens formål er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har behov for en indsats i psykiatrien men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Herunder at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

  STIME er afsluttet som projekt i april 2022 men Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at fortsætte med indsatsen foreløbig til udgangen af december 2022.

 • Åben og anonym rådgivning for børn, unge og forældre

  Lyngby-Taarbæk Kommune har et åbent og anonymt rådgivningstilbud til børn, unge og forældre. Du kan læse mere om Åben og anonym rådgivning her.

 • SSP

  SSP-samarbejdet har til formål at forebygge, at børn og unge udvikler risikoadfærd, hvor de bliver misbrugere, kriminelle eller får en anden uhensigtsmæssig adfærd. Du kan læse mere om og kontakte SSP her.

 • Sundhedspleje

  Sundhedstjenesten bidrager til at børn og unge bliver sikret en sund opvækst. Du finder Sundhedstjenesten her.