Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Hjerneskade

Har du fået en hjerneskade eller er du pårørende til en person, der har fået en hjerneskade, står Lyngby-Taarbæk Kommunes hjerneskadekoordinator klar til at hjælpe

Behandling og genoptræning bliver tilrettelagt individuelt alt efter skadens omfang og den enkeltes behov. Det sker i tæt samarbejde med kommunens hjerneskadekoordinator, som sørger for en koordineret tværfaglig indsats og som fungerer som bindeled mellem den hjerneskadede, pårørende og de forskellige tilbud. Målet er at skabe sammenhæng og tryghed.

Pårørendegrupper og netværksgrupper

Det kan være meget belastende at være pårørende til en hjerneskadet. Angst, bekymring, stribevis af praktiske spørgsmål og opgaver, uvished, håb og fortvivlelse er blot nogle af de emner, som pårørende skal håndtere. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune forskellige tilbud til pårørende. Det kan være samtaler med hjerneskadekoordinatoren eller deltagelse i en pårørendegruppe.

Kommunen samarbejder med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner om pårørendegrupper. Kommunerne samarbejder også om en netværksgruppe, som er et tilbud til dig, der er ramt af en hjerneskade og har afsluttet din genoptræning.

Pårørendegrupper/netværksgrupper

 • Til dig - der er tæt på et menneske med hjerneskade

  Dette er et tilbud til dig, der som pårørende, gerne vil have indsigt og viden om livet efter en hjerneskade.

  Eksempler på temaer / oplæg i pårørendegruppen:

  • Hvad er der sket i hjernen? Synlige og usynlige skader
  • Hvor kan jeg hente hjælp i lovgivningen?
  • Hvorfor opfører min pårørende sig anderledes end tidligere?
  • Hvordan ændres relationerne efter en hjerneskade?
  • Hvordan undgår jeg ensomhed og stress?

  Tid og sted

  Pårørendegrupper afholdes sammen med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal. Grupperne afholdes pt. hver 6. uge og foregår i en af de 4 kommuner. 

  Tilmelding

  Tilmelding hos hjerneskadekoordinator Malene Luun på tlf.: 51 63 11 61 eller mail: MALLU@ltk.dk

 • Til dig, der er mellem 18 og 65 år og lever med følger efter en hjerneskade

  OBS. Dette tilbud kører ikke pt. Du kan rette henvendelse til os hvis du ønsker at blive skrevet på en venteliste.

  Dette er et tilbud til dig, der er ramt af en hjerneskade og har afsluttet din genoptræning. 

  I netværksgruppen får du mulighed for at drøfte hverdagslivets udfordringer og dele erfaringer med andre, der er i samme situation som dig. Netværksgruppen kan støtte, inspirere og give dig nye fremtidsperspektiver.

  Eksempler på emner i netværksgruppen:

  • Hvordan hænger hverdagen sammen? Med familie, arbejde, ændrede roller, praktiske opgaver
  • Hvordan får jeg overskud til at være sammen med venner og familie og dyrke mine fritidsinteresser?
  • Parforhold og samliv
  • Hvordan tackler jeg forældrerollen?
  • Forventninger og fremtidsperspektiver

  Tilmelding

  Tilmelding hos hjerneskadekoordinator Malene Luun på tlf.: 51 63 11 61 eller mail: MALLU@ltk.dk