Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus - Nødberedskab / Emergency response

Borgerservice har åbent på telefonen inden for normal åbningstid. Via link finder du information for kommunens øvrige områder og muligheder for kontakt til dem.

Du er her:

Træning og træningscentre

Efter hospitalsophold eller hvis du har haft et funktionstab kan du få støtte til træning og genoptræning gennem kommunen.

Visitation til genoptræning

Du kan blive henvist til genoptræning af et hospital, af egen læge eller du kan selv kontakte kommunen for at høre om dine muligheder. Det er kommunen, der afgør, hvad du kan få hjælp til, og hvor meget hjælp du kan få. Du kan få hjælp til genoptræning af din fysiske formåen og hjælp med at genopbygge nedsatte kognitive evner, som påvirker dine daglige aktiviteter for eksempel svigtende hukommelse, planlægning og rumlig orientering.

Tværkommunalt samarbejde

Modtager du træning efter hospitalsindlæggelse, tilrettelægger kommunen et forløb tilpasset dine behov. Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med Rudersdal og Gentofte kommuner om genoptræning, og den konkrete genoptræning foregår der, hvor tilbud og behov passer bedst sammen. Det kan også ske, at terapeuten vurderer, at genoptræningen foregår bedst i egen bolig.

Trænings- og Rehabiliteringscentret

Lyngby-Taarbæk Kommune har et trænings- og rehabiliteringscenter, som tilbyder træning og genoptræning.

Besøg trænings- og rehabiliteringscentrets hjemmeside 

Træning i forbindelse med døgnophold

Har du et betydeligt tab af færdigheder og derfor ikke kan klare dig hjemme, eller har du behov for en tværfaglig indsats og du ikke kan benytte et dagtilbud, kan visitationen bevilge genoptræning (rehabilitering) i form af døgnophold på trænings- og rehabiliteringscentret.

Pris

Genoptræningsforløbet er gratis. For døgnophold vil der være betaling til dækning af forplejning m.v. Hvis du ikke selv kan transportere dig til trænings- og rehabiliteringscentret, er der mulighed for at du kan blive kørt. Hvis du modtager træning efter Serviceloven er der egenbetaling på kørsel til trænings- og rehabiliteringscentret. Betaling for kørsel sker ved indeholdelse i den sociale pension, månedsvis bagud.

Frit valg på genoptræning

Hvis hospitalet har lavet en genoptræningsplan med henblik på ambulant genoptræning til dig, kan du ifølge reglerne om frit valg vælge genoptræning i andre kommuner. Ønsker du at vælge frit, skal du selv træffe aftale med den kommune, du ønsker genoptræning i, og efterfølgende kontakte visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune.