Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Trafik- og Mobilitetsstrategi

Trafik- og Mobilitetsstrategien er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget d. 25. april 2018

Trafik- og Mobilitetsstrategien er et arbejdsredskab til at styre arbejdet med trafik og mobilitet i kommunen.

Strategien sætter en ramme for 7 fokusområder og lægger op til, at der skal udarbejdes delstrategier for hvert fokusområde.

Delstrategierne vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, efterhånden som de udarbejdes.