Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Vejarbejder og trafikomlægninger

Her kan du læse om igangværende vejarbejder og trafikomlægninger i kommunen, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Trongårdsparken - Byudvikling

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds jorder genetableres Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen.

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2020.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.    

 • Ørholmvej - Renovering af trappe og bro

  Lyngby-Taarbæk Kommune udskifter i perioden uge 49 til uge 4 trappekonstruktionerne til Ørholmsvej.

  Trapperne udskiftes, da de eksisterende trapper er stærkt ældede. Mens trapperne udskiftes, kan der benyttes alternative ruter.

  Broen vil samtidig blive renoveret i perioden 16. - 20. december. For at kunne opretholde driften af Lokalbanen skal disse betonreparationer udføres på tidspunkter, hvor Lokalbanen ikke kører. Det betyder, at arbejderne skal udføres om natten i tidsrummet ca. 1.00-5.30. 

  Arbejdet på broen består i, at dårlig beton fjernes og efterfølgende udstøbes med ny beton. Der må forventes støj i forbindelse med udførelsen af arbejderne fra bl.a. borehammer, vinkelsliber, generator mv.

  Vi skal på forhånd beklage de gener, som arbejdet måtte medføre.

  Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte arealerejendomme@ltk.dk

 • Vi lapper huller på de private fællesveje

  I november måned vil kommunens entreprenør Pankas A/S lappe slaghuller på de private fællesveje, som har vedligeholdelsesaftaler med kommunen. Lappearbejder bliver udført på de private fællesveje, som skal overdrages til grundejerne i april 2020. Kommunen har derfor forpligtet sig til, at de overdrages i god og forsvarlig stand.

  Selve overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtelsen sker først efter nærmere orientering til hver enkelt grundejer.