Gå til hovedindhold
Du er her:

Betaling over kommunegrænser

Der er særlige regler for betaling for dit barn, hvis det går i dagtilbud, SFO eller klub i en anden kommune end jeres bopælskommune.

Find svar på dine spørgsmål her

 • Hvad koster det at have en dagtilbudplads over kommunegrænsen?

  Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i den anden kommune, skal du selv betale merudgiften. Hvis bruttodriftsudgiften i dagtilbuddet er billigere, vil din egenbetaling blive tilsvarende mindre.

  Du skal kontakte din bopælskommune for at få oplyst den præcise takst.

 • Hvad koster det at have en SFO/klub over kommunegrænsen?

  Vælger du en SFO/klub i en anden kommune end din bopælskommunen, betales den kommunes takst, som er dyrest.

 • Er juli måned betalingsfri, når mit barn er indmeldt i en anden kommune?

  Indmeldelse i dagtilbud: Nej, så opkræves du forældrebetaling i 12 måneder, og dermed også i juli måned.

  Indmeldelse i SFO/klub: Ja, så opkræves du forældrebetaling i 11 måneder, og dermed er juli måned betalingsfri.

 • Hvilken kommune opkræver mig for pladsen?

  Det er altid din bopælskommune, der opkræver dig for pladsen.

 • Er der søskenderabat, hvis jeg har plads i en anden kommune?

  Ja. Hvis du har minimum to børn indmeldt på samme tid, så gives der automatisk 50% i søskenderabat på den/de pladser, hvor det kommunale tilskud er lavest. Det betyder der hvor differencen i mellem bruttodriftsudgiften (hvad koster det at have dit barn gående) og selve taksten for pladsen er lavest.

  Dette sker også automatisk selvom dine børn skulle være indmeldt i hver sin kommune.

  Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, og sammenbragte børn med ophold i hjemmet (samme folkeregisteradresse).

  Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

 • Kan jeg ansøge om økonomisk friplads, når jeg har plads over kommunegrænsen?

  Ja det kan du

  Du skal altid ansøge om økonomisk friplads i din bopælskommune, da det er bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen.  

 • Kan mit barn have to pladser samtidigt?

  Nej det kan det ikke.

  Derfor er det altid meget vigtigt at du har udmeldt dit barn fra sit nuværende dagtilbud/SFO/Klub, før du accepterer en ny plads.