Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Kystsikring

Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger muligheden for at etablere en langsigtet løsning for kystsikringen i Taarbæk, der kan nedbringe risikoen for erosion og oversvømmelse, og fremtidssikre Taarbæk som en attraktiv by. 

Åbent kontor i Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune afholder åbent kontor i Taarbæk Havn den sidste torsdag i hver måned i Taarbæk Sejlklub (Havnevej 6, 2930 Klampenborg). Her kan du møde de to projektledere for kommunens kystsikringsprojekt, og få en uformel snak omkring de kommende kystsikringsplaner.

Den næste kontortid er torsdag d. 30. september 2021 kl. 15 - 17. Ved dette møde vil en repræsentant fra Miljøstyrelsen være til stede, og stå klar til at besvare spørgsmål omkring det kommende Taarbæk Rev.

 

Borgermøder

Kystsikringsprojektets første borgermøde vil blive afholdt på Taarbæk Skole tirsdag d. 28. september 2021 kl. 17-19. Alle er velkomne. Tilmeldingsfristen er søndag d. 26. september.

Tilmeld dig her.

Opmåling i Jollehavnen, Taarbæk
Opmåling i Jollehavnen . Asger Reidar, Ken Reinhard, Casper Strunge, Pernille Louise Forsberg, Hergeir Teitsson. Foto: Lars Blicher-Hansen

Stormflod i fremtiden

Fremtidens stormflodsudbredelser vil særligt påvirke strækningen fra Taarbæk Havn til Bellevue. Den nuværende kystsikring i Taarbæk er ikke holdbar ift. fremtidens stormfloder, der forventes at forekomme hyppigere. En oversvømmelse af Taarbæk vil betyde oversvømmelse af private grunde og kommunale arealer, hvilket vil være forbundet med store økonomiske tab samt potentielt tab af vigtig bygningsarv, da Taarbæk er en by med en lang og betydningsfuld historie afspejlet i bygningsmassen (COWI 2018-19). Se evt. udpegningerne af bevaringsværdige bygninger i Lokalplan 233 og 290.

Det vurderes at den samlede skadesomkostning ved stormflod og havvandstigninger i Taarbæk til at være 137 mio. kr. over de kommende 100 år, såfremt der ikke sker en yderligere beskyttelse af kyststrækningen. Kystsikring i Taarbæk er omkostningseffektiv, og der kan være en samfundsøkonomisk positiv businesscase ved at etablere et fælles kystsikringsanlæg (COWI 2018-19). Der er på budget 2021-2022 sat midler af til at udarbejde et skitseprojekt, der skal belyse, hvordan et kystsikringsanlæg kan se ud, hvad det vurderes at koste og hvordan udgifterne til anlæg og drift kan fordeles.

Taarbæk Havn under stormen Bodil

Under Bodil-stormen i 2013 steg vandstanden i Taarbæk Havn med 1,65 meter. Oversvømmelserne i forbindelse med stormen forårsagede strømafbrydelse, hvilket ledte til at pumperne, der ellers skulle have holdt kloakvand ude ad kældrene, stoppede. Skaderne i forbindelse med Bodil-stormen i 2013 blev opgjort af Stormrådet til at være 7,1 mio. kroner fordelt på 24 sager. Taarbæk Havn har siden forhøjet deres el-standere, så de kan klare en vandstandsstigning på 2,0 meter.

Kyststrækning med risiko for erosion

Lyngby-Taarbæk Kommunes kyststrækning har en længde på 3500 m med Taarbæk mod syd, og arealer der primært ejes af Naturstyrelsen mod nord. Risikoen for erosion er udpeget af Kystdirektoratet som noget der bør reduceres på sigt. 

Kommunens oversvømmelsestruede områder er en strækning på 200 m i den nordligste del af kommunen, samt en strækning på 1200 m fra Taarbæk Havn og til den sydligste del af kommunen. 

Borgerinddragelse

Der blev afholdt borgermøde vedr. kystsikring af Taarbæk i december 2019 på Taarbæk Skole, og der vil blive afholdt flere i forbindelse med udarbejdelsen af skitseprojektet.