Gå til hovedindhold
Du er her:

Kystsikring

Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger muligheden for at etablere en langsigtet løsning for kystsikringen i Taarbæk, der kan nedbringe risikoen for erosion og oversvømmelse, og fremtidssikre Taarbæk som en attraktiv by.

Formål

Formålet med Lyngby-Taarbæk Kommunes kystsikringsprojekt er at udvikle en realiserbar helhedsløsning for kystsikringen i Taarbæk igennem innovative og bæredygtige løsninger, der kan nedbringe erosions- og oversvømmelsesrisikoen og øge byens rekreative attraktivitet. Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger at have et tæt samarbejde med vidensinstitutioner, lokale ildsjæle og eksperter inden for borgerinddragelse for at opnå dette.

Baggrund

De seneste års stormfloder i Danmark har øget mediebevågenheden og interessen for at sikre landets kyster imod erosion og oversvømmelse. Lyngby-Taarbæk Kommune har udfordringer med både erosion og oversvømmelse. Udfordringerne opstår især i forbindelse med høj bølgeaktivitet og ved stormflod.

Lyngby-Taarbæk Kommunes kyststrækning har en længde på 3500 m med Taarbæk mod syd, og arealer der ejes af Naturstyrelsen mod nord. Risikoen for erosion langs kommunens kyststrækning er ikke blevet undersøgt forud for dette projekt. Lyngby-Taarbæk Kommunes oversvømmelsestruede områder er især en strækning på 200 m i den nordligste del af kommunen, samt en strækning på 1200 m fra området omkring Taarbæk Havn til den sydligste del af kommunen.

På nuværende tidspunkt er Lyngby-Taarbæk Kommunes kyststrækning beskyttet af lokale og ukoordinerede løsninger, der vurderes til ikke at være holdbare i forhold til fremtidens stormfloder.

Skitseprojekt

Der vil blive udarbejdet et skitseprojekt, som beskriver et konkret anlæg med skitsetegninger, anlægs- og driftsøkonomi, samt hvordan omkostningerne kan fordeles. Skitseprojektet forventes at være færdigt i første kvartal 2023, og vil derefter blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om seneste nyt

Læs artikel i WaterTech om det kommende skitseprojekt (kræver abonnement hos Ingeniøren).

Vidste du…?

Udarbejdelsen af skitseprojektet sker i regi af Bæredygtighedsstrategien, hvor kystsikringen af Taarbæk er udpeget som et Fyrtårnsprojekt.

Læs mere om Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Bombegrunden i Taarbæk
Bombegrunden i Taarbæk