Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Sundhedspleje for småbørn

Vi tilbyder forskellige indsatser til forældre eller kommende forældre 

Sundhedsplejens tilbud

 • Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

  Barselsbesøg
  Er I udskrevet inden for 72 timer efter fødslen tilbydes et kort hjemmebesøg 4-6 dage efter fødslen

  Hjemmebesøg
  Vi tilbyder:

  • Et etableringsbesøg som aflægges 7 dage efter I er udskrevet fra fødestedet, afhængig af om der er aflagt barselsbesøg
  • Et besøg ved 3-4 ugers alderen
  • Et besøg ved 2-3 måneders alderen
  • Et besøg ved 4-6 måneders alderen
  • Et besøg ved 8-10 måneders alderen
 • Mødregrupper

  Der oprettes mødregrupper i alle distrikter i kommunen inden for de første måneder efter fødslen. 
  Det er sundhedsplejersken der sammensætter gruppen og hun vil også deltage i det første møde. Møderne vil herefter holdes privat på skift mellem deltagerne.

 • Når der er særlige udfordringer ved at være nybagt forældre

  Indsatsteamet er et tilbud til familier, der i forbindelse med graviditet, fødsel og efter fødslen har behov for særlig støtte.
  Med udgangspunkt i jeres behov og ønsker tilbyder vi udvidet rådgivning og støtte af et tværfagligt team.

 • Samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktion

  Det er en stor ændring i livet at blive forældre. Nogle gange kan det medføre en længerevarende tristhed, selvom man kunne forvente, at men skulle være glad.

  Undersøgelser viser, at 10-14 % af alle mødre oplever fødselsreaktioner inden for det første år efter, at barnet er født. Det er betydningsfuldt at få den rette hjælp. Denne hjælp kan b.la. fås ved at deltage i samtalegruppen.

  Læs mere om i pjecen: Samtalegruppe for kvinder med efterfødselsreaktion

 • Forældregruppen

  Tilbuddet henvender sig til enlige eller par, der er gravide eller nybagte forældre, som oplever sårbarhed i forhold til forældrerollen. 

  Læs mere i pjecen: Forældregruppen

 • Fars Legestue

  Afholdes hver torsdag fra kl. 11.00-13.00 i Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. Kom og mød andre fædre og deres børn. I kan lege og få inspiration fra biblioteket.

 • Åbent Hus - et tilbud til småbørnsforældre med børn i alderen 0-1 år

  Et tilbud til småbørnsforældre med børn i alderen 0-1 år.  Vi holder åbent hver onsdag kl. 12.30-14.00, så kom i god tid. Adressen er: Jernbanepladsen 22, 1. sal i Lyngby.
  I kan komme efter aftale med jeres faste sundhedsplejerske eller I kan henvende jer efter eget behov.
  Der vil være sundhedsplejersker til stede som blandt andet kan give råd og vejledning i forhold til jeres barns udvikling og trivsel. Derudover kan jeres barn blive målt og vejet.

  Læs mere om i pjecen: Åbent hus

 • Daginstitution/Dagpleje

  Alle daginstitutioner og dagplejen har tilknyttet en sundhedsfaglig konsulent med henblik på general rådgivning om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og hygiejne. Der kan til dagtilbuddet også ydes konkret rådgivning vedr. børn med særlige behov. Dette vil ske ved familiens egen sundhedsplejerske og altid i samråd med barnets forældre.

 • Den gode overgang fra sundhedspleje til daginstitution

  I 8-10 måneders besøget har sundhedsplejersken en samtale med jer omkring jeres barns start i dagtilbud. Hensigten er at lette jeres barns overgang til livet i dagtilbud, og at personalet bliver klædt godt på til at passe jeres barn bedst muligt.

  Læs mere i pjecen: Den gode overgang

 • Familien i Centrum - et satspuljeprojekt - Graviditetsbesøg og 15-18 måneders besøg

  Graviditetsbesøg
  Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle med fokus på at støtte de kommende forældre i familiedannelse og forebygge mistrivsel. Besøget aflægges i hjemmet og vi opfordrer til, at begge forældre er tilstede.

  Graviditetspjece på dansk
  Pregnancy visit

  Besøg når dit barn er 15-18 måneder

  Familier med børn i alderen 15-18 mdr. vil få tilbudt et besøg af sundhedsplejersken. Besøget udbydes som en del af satspuljeprojektet ”Familien i Centrum” og tilbydes til alle familier i Lyngby-Taarbæk kommune 
  Det aflægges i hjemmet, og vi opfordrer til, at begge forældre er til stede ved besøget. 
  I besøget vil sundhedsplejersken undersøge dit/jeres barnets sociale kontakt og adfærd.

  Desuden vil du/I få mulighed for at drøfte emner som for eksempel: Jeres barns spise og måltidsvaner, søvnrytme, sprogudvikling, opdragelse, overgange i dagligdagen, familie/søskende relationer, balance mellem familieliv og arbejdsliv. 

 • Børns søvn 0-3 år

  Barnets søvn har væsentlig indflydelse på dets sundhed og trivsel samt hele familiens hverdag. At etablere gode sovevaner og søvnkvalitet tidligt i spædbarnsalderen er derfor betydningsfuldt.

  Læs mere i pjecen: Børns søvn 0-3 år - Hjælp dit barn til gode sovevaner