Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

Love og regler for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Her finder du henvisninger til love og regler, der gælder for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.  

Love

Færdselsloven 

Bemærk: Færdselsloven er ændret, og derfor er det ulovligt at standse og parkere helt eller delvist i skillerabatten i byområder fra d. 1. maj 2022

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Standsning og parkering er reguleret i færdselsloven. Det følger bl.a. af loven, at det indenfor tættere bebygget område, det vil sige indenfor byzonetavler, ikke er tilladt at standse eller parkere på fortov.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi dog vedtaget en lokal bekendtgørelse om standsning og parkering, der giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere på fortovene i kommunen forudsat, at:

  • køretøjet max har 2 hjul og halvdelen af køretøjet (i køretøjets længderetning) placeret på fortov
  • fortovet friholdes til passage i minimum 1,2 meters bredde fra køretøjets bredeste punkt. Afstandskravet skal give gående og kørestolsbrugere mv. uhindret mulighed for at benytte fortovet.

Læs "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Andre bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol 

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort 

Bekendtgørelse om parkeringsskiver 

Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje 

Ovennævnte love og regler opdateres løbende, men det bemærkes, at det til enhver tid er den enkelte borgers eget ansvar at holde sig opdateret om, hvilke love og regler som gælder for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.